Schoolgids 2021 – 2022

Het Praktijkcollege Rotterdam bestaat uit drie scholen voor praktijkonderwijs:

Het Praktijkcollege Zuidwijk

Het Praktijkcollege Charlois

Het Praktijkcollege Centrum

Voor alle drie de scholen geldt het algemene deel in de schoolgids.
Onder het tabblad locaties zijn de scholen individueel te vinden.