Verwijdering van school

Redenen voor verwijdering Er is sprake van definitieve verwijdering wanneer de school de leerling niet langer ingeschreven wil hebben. Verschillende redenen kunnen ten grondslag liggen aan een verwijdering, bijvoorbeeld: 1. wangedrag van de leerling, waardoor de orde, rust en veiligheid op school in gevaar komt; 2. Wangedrag van de ouders; 3. Handelingsverlegenheid van de school: de school is niet in staat om … Lees verder Verwijdering van school


HPC Zuidwijk

Fase-onderwijs Op HPC Zuidwijk  werken we niet in leerjaren, maar in fasen. We hebben 3 fasen die door alle leerlingen, van 12 tot 18 jaar, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau worden doorlopen. Als je op onze school start, start je in de eerste fase; de zelfredzaamheidfase. Jij leert hoe je voor … Lees verder HPC Zuidwijk


HPC Charlois

Uitstroom en doorstroom Om de resultaten van het onderwijsleerproces inzichtelijk te maken worden de uitstroom en doorstroomgegevens van HPC Charlois nauwkeurig geregistreerd. In grote lijnen stroomt 10% van de leerlingen door naar vervolgonderwijs en gaat 5% van de leerlingen een leren/werken opleiding volgen. De overige 85% gaat het arbeidsproces in. Alle gegevens van de uitstroom … Lees verder HPC Charlois


HPC Centrum

HPC Centrum is een school voor praktijkonderwijs. Dit is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Onze leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. In alle lessen wordt er lesgegeven in niveaugroepen. De school bereidt de leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen … Lees verder HPC Centrum


Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent dat leerlingen zoveel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan, ook als ze extra hulp nodig hebben. Pas als er alles aan is gedaan en het toch niet goed lukt op school, kan een leerling aan speciaal onderwijs beginnen. Zorgplicht Passend onderwijs betekent ook … Lees verder Passend onderwijs


Stage

Als je de lessen op school volgt, ben je aan het leren en word je steeds wat wijzer. Voordat je aan het werk kunt, heb je ook ervaring in de praktijk nodig. Dat doen we tijdens de stage. Tijdens de stage ga je wat je op school hebt geleerd in het ‘echt’ doen. Dan ervaar … Lees verder Stage