Afwezigheid & verzuimbeleid

Misschien kun je tijdens het schooljaar een keer niet aan een les meedoen of kun je een dag niet naar je stage. Hieronder lees je de afspraken over wat jij moet doen en wat wij zullen doen. Dit is vastgelegd in ons verzuimbeleid.

Naar de doker, ziek of blessure
Als je niet op tijd op school kunt zijn omdat je naar de dokter moet, moet je dat van te voren aan school doorgeven. Wat moet je doen?

Als je niet op school komt en we weten niet waarom, maken we ons zorgen over je en bellen we je ouders op.

Heb je een blessure en kun je niet gymen? Laat je ouders of je huisarts dan een briefje schrijven. Geblesseerde leerlingen zijn altijd wel bij de gymles aanwezig, behalve als de gymnastiekdocent tegen je heeft gezegd dat dat niet hoeft.

Te laat
Kom je een keer te laat op school, dan ga je eerst naar de receptie. Daar haal je een te-laatbriefje. Daarmee kun je alsnog naar je les. Wanneer je van te voren weet dat je niet op tijd kunt zijn, moeten je ouders dit aan school doorgeven. Naast school, moeten zij ook je stage­bedrijf op de hoogte stellen wanneer het om een dag gaat waarop je stage loopt.
Als je regelmatig te laat komt, nemen we contact op met je ouders. Ook kunnen er dan maatregelen volgen, zoals het inhalen van de gemiste tijd. Bij te vaak te laat komen, moeten wij een medling maken in verband met de Leerplicht. De Leerplicht van de gemeente Rotterdam zorgt eveneens voor aanwezigheidscontroles op school.

Spijbelen
Wij houden op school en op je stageplaats bij of je er wel of niet bent. Dat moeten we doen volgens de Leerplichtwet, anders krijgen wij straf. Daarom hebben we bericht van je ouders nodig. Ben je zonder bericht van je ouders afwezig, zijn wij wettelijk verplicht om dat te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De DUO geeft deze melding door aan Bureau Leerplicht van de gemeente waarin jij woont. In Magister registreren we je afwezigheid. Jij en je ouders kunnen jouw afwezigheid daarin bekijken.

Veel spijbelen
Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar. Dat is iemand die controleert of de leerlingen en de school zich aan de Leerplichtwet houden. We moeten het bij de leerplichtambtenaar melden als je op twee achtereenvolgende dagen zonder toestemming of goede reden niet op school bent, of als je zonder toestemming of goede reden in vier opeenvolgende weken meer dan zestien lesuren afwezig bent. Ook als we ons op school zorgen maken over je afwezigheid, zonder dat de hierboven genoemde grenzen worden overschreden, moeten we dat melden.