Klachten

Hoewel wij er alles aan doen om te zorgen dat jij je goed voelt op school, kan het dat jij of je ouders ontevreden of bezorgd zijn. Wij willen graag weten wat er speelt. Als het goed gaat en ook als het niet goed gaat. Die zijn niet altijd leuk om te vertellen en te horen, maar openheid is het begin van een verbetering.

Klacht bespreken met mentor of schoolleiding
Misschien ben jij of zijn je ouders het niet eens met iets wat zich op school voordoet. Het beste kun je dat dan eerst met je mentor of een betrokken docent bespreken. Als dat niet voldoende is, kun je een klacht indienen bij de schoolleiding. We doen bij de behandeling van je klacht ons best om er een oplossing voor te vinden, die voor iedereen het beste is.

Klacht bij bestuur of landelijke commissie
Als jij of je ouders het oneens zijn met de afhan­deling van de klacht door de schoolleiding, dan kan de klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de school of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Wanneer jij of je ouders een klacht bij het bestuur van de school indienen, kun je na­dat je de beslissing van het bestuur hebt ontvan­gen, de klacht alsnog bij de Landelijke Klachten­commissie indienen.

Vertrouwenspersoon
Voordat jij of je ouders een klacht indienen bij het Bestuur of de Landelijke Klachtencommissie, is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij klachten, die bekijkt of er via bemiddeling een oplossing voor je probleem te vinden is. Ook kan de vertrouwenspersoon jou of je ouders begeleiden bij het indienen van een klacht.

De twee LMC-brede vertrouwenspersonen zijn:
Mevr. S. Külcü, skulcu@lmc-vo.nl
Dhr. H. van Doorn, hvdoorn@lmc-vo.nl
Je kunt ze telefonisch bereiken via 088 562 86 87. Er volgt dan een keuzemenu, waarna de lijn direct wordt doorverbonden met de 06 van mevr. Külcü of dhr. Van Doorn.

Contactgegevens bestuur
College van Bestuur van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs
Postbus 23485
3001 KL Rotterdam

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

De tekst van de klachtenregeling ligt bij de schoolleiding en kun je daar bekijken. Dat kan ook hier via de website van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs.

Vertrouwensinspecteurs
Bij de Inspectie van het Onderwijs werken vertrouwensinspecteurs. Wanneer je op school te maken hebt met ernstige gebeurtenissen, zoals lichamelijk geweld, grove pesterijen, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extremisme of radicalisering, dan kun je dat voorleggen aan zo’n vertrouwensinspecteur. Een vertrouwensinspecteur kan je informeren en adviseren. Ook kan hij of zij je begeleiding bieden bij het indienen van een formele klacht en bij het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken via het Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs.

Het telefoonnummer daarvan is:
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)