Pauzes en schooltijden

Elk lesuur duurt vijfenveertig of vijftig minuten. Dit is per school verschillend. Gedurende elke lesdag zijn er minimaal twee pauzes gepland. Kijk voor de juiste lestijden op de locatiepagina.

Tijdens de pauze kun je lekker naar buiten (op het schoolplein) om te voetballen of om even te kletsen.

De scholen zijn van maandag t/m vrijdag open van 8.00 uur tot 16.15 uur.