Privacy en veiligheid

Je telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens geven we niet zo maar door aan anderen. Daarvoor vragen we eerst jouw toestemming. Ook de telefoonnummers van je ouders en het personeel op school geven we niet zonder toestemming door. Als het nodig is om gegevens over jou aan mensen buiten de school door te geven, vragen we daarvoor altijd eerst schriftelijk toestemming van jou en van je ouders.

Foto- en filmopnames
Voor onze website, schoolgids, nieuwsbrieven en brochures worden tijdens het schooljaar soms foto- en filmopnames gemaakt. Deze opnames zullen alleen met schriftelijke toestemming van jou en je ouders worden gebruikt. Wanneer je je op school komt inschrijven, teken je hiervoor met je ouders ook een verklaring.

Social Media
Binnen onze school gaan we netjes en respectvol met elkaar om. Iemand kwetsen keuren we af. Ook op internet zoals op Facebook, Twitter en WhatsApp, gedraag je je netjes en respectvol, zodat iedereen met plezier op school kan blijven komen. Of zelfs met meer plezier.

Schoolveiligheidsplan
HPC Rotterdam voert per locatie een expliciet veiligheidsbeleid. In het schoolveiligheidsplan zijn alle aspecten opgenomen die te maken hebben met de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. Dit betekent dat er per locatie een persoon is die het veiligheidsbeleid in portefeuille heeft en hier actief op stuurt. In veel gevallen is het interne ondersteuningsteam samen met de mentoren de centrale spil binnen de school. Per locatie is beschreven welke inzet zij plegen op dit gebied.

Het schoolveiligheidsplan is samen met de gemeente, de politie en Bureau Leerplicht opgesteld en ligt bij de schoolleiding. Een aantal van onze medewerkers hebben een diploma BHV en EHBO; zij weten wat er moet gebeuren als zich op school iets ernstigs zou voordoen. Ook worden de schoolgebouwen regelmatig door de brandweer gecontroleerd op brandveiligheid en houden we elk jaar een ontruimingsoefening.