Schoolreglement

Om zo goed mogelijk te kunnen leren en presteren, is het nodig dat jij, je ouders en alle medewerkers van school in een prettige omgeving met elkaar om kunnen gaan. Op welke manieren we eraan werken om een fijne, veilige sfeer te behouden, lees je hieronder.

Schoolreglement
Op school gelden afspraken en daar moeten we ons allemaal aan houden. Zo zorgen we ervoor dat de school voor iedereen een fijne plek is en blijft. Alle afspraken staan in het schoolreglement. Als je wilt, kun je dat reglement bij de schoolleiding opvragen. De belangrijkste afspraken staan ook verspreid in deze gids beschreven en je mentor bespreekt ze met je, in de klas.

Schoolcultuur
Wij vinden het belangrijk dat jij straks een zelfstandig en actief persoon bent, met respect voor anderen. Je leert bij ons op school dan ook luisteren naar anderen, je mening te geven, normen en waarden en je leert de democratische regels van de maatschappij te begrijpen. Dat leer je niet alleen in speciale lessen; het komt overal op school steeds weer naar voren.

Rechten en plichten
Wij werken hard om ervoor te zorgen dat ons onderwijs een hoge kwaliteit heeft. Daar heb je als leerling ook recht op; dat staat in de wet. Maar als leerling van onze school moet je zelf ook het een en ander doen. Dat zijn plichten. Eén van die plichten is dat je respect toont voor anderen. Dat vinden we heel belangrijk, daarom besteden we daar binnen en buiten de lessen veel aandacht aan. Omgangsvormen zijn onderdeel van het respect maar ook expliciet van belang in relatie tot de toeleiding naar arbeid.
Wat voor een rechten en plichten je als leerling verder precies hebt, staat in het leerlingenstatuut. Alle regels van dit leerlingenstatuut hebben we op school. Daar kunnen jij en je ouders ze lezen, maar dat kan ook op de website van onze school.

Sportkleding
Het is verplicht om tijdens de gymlessen geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen. Iedere leerling wordt verwacht schone gymkleding (broekje, shirt, binnensportschoenen met witte zolen) bij zich te hebben voor de gymles. Indien je geen juiste spullen bij je hebt, word je hierop aangesproken.