Jouw programma

Op school werk je op jouw niveau aan je einddoelen. Daarom is het goed om hier samen een programma voor te maken. Dat doen we op twee manieren. Je maakt een plan voor waar je wil staan als je klaar bent met school (Ontwikkelingsperspectiefplan) en hoe je daar gaat komen (Individueel ontwikkelplan). De mentor, docenten en begeleiders helpen jou om de eindstreep goed te halen.

Jouw einddoel
Zodra je bij ons op school komt, wordt er een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) voor je gemaakt.  In dit plan staan alle belangrijke gegevens van jou bij elkaar. Dit plan vertelt ook waar je nu staat en wat we denken dat je kunt bereiken als je klaar bent met school. Wat is jouw einddoel? Dat heet het uitstroomprofiel. Het plan bespreken we met jou en je ouders en als dat nodig is stellen we het bij.

Individueel Ontwikkelplan
Samen met je mentor maak je hiervoor jouw Individueel Ontwikkelplan (IOP). Aan de hand van dit plan gaan we kijken hoe we goed bij je einddoel komen. Op basis van je passies, talenten, interesses, mogelijkheden en behoeften maak je dit plan en bespreken we wat je wilt leren en hoe je dat gaat aanpakken.

Je Individueel Ontwikkelplan geeft je overzicht en helpt jou om je te ontwikkelen. Soms ga je sneller of veranderen zaken. Daarom bekijken we minstens drie keer per jaar dit plan. En als het nodig is passen we het aan. Dit doe je samen met je mentor, je ouders en als je stage loopt ook met je stagebegeleider of jobcoach. Zo weet je zelf goed hoe ver je bent en kunnen we op school je extra helpen als dat nodig is. Met het plan werk je steeds op je eigen niveau, aan je eigen doelen.