Ondersteuning

Het kan zijn dat je ergens speciale hulp of begeleiding bij nodig hebt, die je mentor je niet kan bieden. Als dat zo is, bespreekt de mentor dat met het intern ondersteuningsteam op school.

Het intern ondersteuningsteam bestaat uit:

Zij komen elke week bij elkaar, voor het ondersteu­ningsoverleg. Tijdens dat overleg beoordelen ze met elkaar welke extra hulp voor welke leerling nodig is en hoe dat het beste geregeld kan worden. Soms kan die hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat het beter is om naar een hulpverlener buiten de school te gaan.

Er is een ondersteuningsplan per locatie en dit is ter inzage aanwezig op de locatie. Via een verzoek per e-mail wordt het ondersteuningsplan ter inzage gemaild. Dit plan is gebaseerd op het ondersteuningsplan van LMC Rotterdam.