Zorgadviesteam

Misschien heb je wat meer aandacht en zorg nodig bij het leren of op persoonlijk gebied. Dat kan een korte periode zo zijn, maar het kan ook gaan om alle jaren dat je bij ons op school zit.
In een periode dat je moeilijkheden hebt kijken we of we dit met de mentor of het ondersteuningsteam van school kunnen oplossen. Als dit niet lukt schakelen we het Zorgadviesteam in.  Je kunt bij problemen denken aan als je bijvoorbeeld regelmatig vecht, vaak spijbelt of veel ziek bent.

Zorgadviesteam (extern ondersteuningsteam)
Wij kunnen de hulp inschakelen van een netwerk van deskundigen, die samen het Zorgadviesteam (ZAT) vormen. Naast de mensen van het ondersteuningsteam, bestaat het ZAT uit een schoolarts, de leerplichtambtenaar, de wijkagent en andere hulpverlenende instanties. Voordat we met het ZAT in gesprek gaan, vragen we jou en je ouders eerst schriftelijke toestemming om voor jou advies aan het ZAT te vragen. Zodra we die toestemming hebben, bespreken we met de ZAT-deskundigen wat er gedaan moet worden om je te helpen en wie dat het beste kan doen. Daar is een speciaal protocol voor, dat je kunt vinden op de website van de school.