Diploma

En dan zit je opeens in de eindfase! Aan het einde van het laatste leerjaar kun jij jouw schoolcarrière afsluiten met het Praktijkdiploma. Je kunt bijna echt aan het werk of misschien wel gaan doorleren. De meeste leerlingen gaan na de praktijkschool werken. Een kleine groepje van onze leerlingen gaat op het mbo doorleren.

De meeste leerlingen gaan met diploma Praktijkonderwijs werken.

Eindfase
In deze laatste fase op school, bekijken we nog eens goed waar jouw beste kansen liggen. Dit gebeurt in overleg met onder andere je mentor, de zorgcoördinator, de teamleider, schoolmaatschappelijk werk van MEE Rotterdam, het Jongerenloket, het UWV en eventueel ook vertegenwoordigers van het mbo. Dit overleg noemen we het ketenoverleg. Ook bespreken we daarin hoe we je het beste kunnen helpen om een goede vervolgplek te vinden.

Klaar! 
Wat zijn wij trots op je als je onze school verlaat en je hopelijk aan de slag gaat in een passende baan of misschien gaat doorleren! Er is aan het eind van dat laatste schooljaar een feestelijke uitreiking van je diploma Praktijkonderwijs. Ook de andere door jou behaalde diploma’s en (branche)certificaten worden dan overhandigd.

Daarna houden we op de achtergrond nog twee jaar contact met je, om te kijken hoe het met je gaat. En als we je bij iets kunnen helpen, doen we dat dan natuurlijk ook, met plezier.

Als je klaar bent met school mag je nog altijd bij ons binnenlopen. Het maakt niet uit hoelang je van school bent. Je blijft oud-leerling van HPC Rotterdam en wij blijven geïnteresseerd in hoe het met jou gaat.