Wat is Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is net als het VMBO een vorm van voortgezet onderwijs. Het duurt vijf jaar en wordt in Nederland op ongeveer 170 praktijkscholen verzorgd. Het is voor leerlingen tussen 12 en 19 jaar, die beter leren in de praktijk dan alleen uit een boek. Je hebt bij ons les in een klaslokaal én in praktijklokalen.

Bij verzorging, techniek, horeca of detailhandel ga je lekker aan de slag. In de onderbouw krijg je meer theorie en in de bovenbouw krijg je meer praktijk. Na flink oefenen op school ga je stage lopen bij verschillende bedrijven. Voordat je dat gaat doen, moet je weten wat je wilt, waar je goed in bent en wat er bij een vak komt kijken.

Onze scholen zijn klein met maximaal 190 leerlingen. In korte tijd ken je veel leerlingen en docenten. We hebben een open en betrokken sfeer.

Dat ga je in de eerste tijd op school ontdekken. Ook helpt onze jobcoach of stagebegeleider je hierbij en ook je mentor. Elke week heb je veel les van je mentor. Zo bouw je een band op. En doordat we alleen kleine klassen (+ 16 leerlingen) hebben kan jouw mentor veel aandacht besteden aan iedereen in de klas.

Toelating
Niet iedereen kan na de basisschool naar een praktijkschool. Daar zijn bepaalde regels voor. Alle basisscholen kennen die regels, ze staan meestal ook op hun website. Vooral kinderen die er niet van houden om alleen uit boeken te leren, gaan naar een praktijkschool. Want op een praktijkschool leer je vooral door te doen.