Wat is Praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is, net als het vmbo, een vorm van voortgezet onderwijs. Het duurt vijf jaar en wordt in Nederland op ongeveer 170 praktijkscholen verzorgd. Praktijkonderwijs is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar oud, die beter leren in de praktijk dan alleen uit een boek. Onze lessen worden verzorgd in normale klaslokalen én in praktijklokalen.

Bij zorg & welzijn, techniek, horeca, detailhandel & logistiek en groen ga je lekker aan de slag. In de onderbouw krijg je meer theorie en in de bovenbouw krijg je meer praktijk. Na flink oefenen op school ga je stage lopen bij verschillende bedrijven. Voordat je dat gaat doen, moet je weten wat je wilt, waar je goed in bent en wat er bij een vak komt kijken.

Onze scholen zijn klein met maximaal 190 leerlingen. In korte tijd ken je veel leerlingen en docenten. We hebben een open en betrokken sfeer.

Dat ga je in de eerste tijd op school ontdekken. Je mentor en je jobcoach helpen je hierbij. Elke week heb je veel les van je mentor. Zo bouw je een band op. Doordat we kleine klassen (+ 16 leerlingen) hebben, kan jouw mentor veel aandacht besteden aan iedereen in de klas.

Toelating
Niet iedereen kan na de basisschool naar een praktijkschool. Daar zijn bepaalde regels voor. Alle basisscholen kennen die regels, ze staan meestal ook op hun website. Wil je meer weten over wanneer je toegelaten kunt worden op een van onze praktijkscholen? Neem dan gerust even contact op met een van onze locaties.