MBO niveau 1

Als mbo niveau 1 voor jou een goed vervolg lijkt en jij door kunt leren, moet je een aantal testen doen. Zo kom je te weten of je voldoet aan de gestelde toelatingseisen van het mbo niveau 1. Ook je toetsresultaten voor Nederlands en rekenen en je functioneren op je stageplaats en op school, bepalen of je wel of niet wordt toegelaten tot een mbo niveau 1 opleiding.

Entree-opleiding
De stap naar een mbo-opleiding niveau 1 wordt ook wel een Entree-opleiding genoemd en duurt minimaal één jaar. Je leert vaardigheden om als assistent te kunnen gaan werken en blijven werken. Dat leren gebeurt op school en in de praktijk, net als bij praktijkonderwijs. En je kunt voor de mbo niveau 1 opleiding ook weer kiezen uit de richtingen: horeca, zorg & welzijn, detailhandel en techniek.

Als je Entree gaat doen bij ons op school blijf je in jouw vertrouwde omgeving leren en krijg je alle steun van je mentor en stagebegeleiders. Samen bouwen we verder aan je toekomst.

MBO niveau 1 op jouw school
Als je aan de toelatingseisen voldoet, kun je zo’n mbo niveau 1 opleiding op een van de drie scholen van HPC Rotterdam doen. Wij werken voor deze opleiding samen met het Regionaal OpleidingsCentrum (ROC) voor mbo. Zo kun je bij ons op school blijven en toch doorleren. In een vertrouwde omgeving aan iets nieuws beginnen. Na het behalen van een mbo-diploma op niveau 1, ga je aan het werk in een assisterende, ondersteunende functie. Sommige leerlingen krijgen in overleg met het ROC een positief advies om over te stappen naar een mbo niveau 2 opleiding.