Contact met ouders

Leerlingen geven we zoveel mogelijk de verantwoordelijk voor school. Dat is dus echt anders als op de basisschool. Daarnaast zijn leerlingen natuurlijk vaak thuis en bent u als ouder ook verantwoordelijk en belangrijk bij de ontwikkeling.

In het belang van het succes op school is het daarom nodig dat we ook een goede relatie met ouders krijgen en houden. Daar doen we op verschillende manieren ons best voor.

Huisbezoek, gesprek op school
De mentor komt tijdens het schooljaar minimaal één keer op huisbezoek. Op die manier leert de mentor de leerling en u als ouders ook in de eigen omgeving kennen. Daarnaast worden ouders een aantal keer per jaar op school uitgenodigd, om samen met de leerling en de mentor te bespreken hoe het op school gaat.
Verder organiseren we regelmatig spreekuren en informatie-ochtenden en -avonden voor ouders. En als uw kind tijdens een les bijvoorbeeld een presentatie geeft, mogen ouders zo nu en dan ook komen luisteren. De prestaties van de leerling staan altijd in Magister, zodat u hier kunt zien hoe het gaat.