Ouderbijdrage

Voortgezet onderwijs volgen is gratis in Nederland. Van het geld dat onze school van de overheid ontvangt, kunnen we de lessen verzorgen, het schoolgebouw betalen, de meeste leermiddelen en materialen financieren en de salarissen van het personeel betalen.

Daarnaast heeft onze school geld nodig om nuttige en noodzakelijke activiteiten te organiseren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen en die het onderwijsprogramma aantrekkelijk maken. Hiervoor ontvangen wij echter geen geld van de overheid.

Bijdrage in de schoolkosten
In het praktijkonderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren in de praktijk. Hiervoor organiseert onze school allerlei extra activiteiten of biedt zij voorzieningen waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Hiervoor ontvangt de school geen geld vanuit de overheid. Voor deze activiteiten en voorzieningen vragen wij aan de ouders/verzorgers van de leerlingen daarom ieder jaar een bijdrage aan de schoolkosten. Deze bijdrage is vrijwillig. Zonder deze bijdrage kan de school deze activiteiten niet door laten gaan.

Dit jaar is de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van € 100. Deze bijdrage is vrijwillig zoals dit in de wet is opgenomen. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de MR.

Als het niet lukt om in één keer te beta­len, kan dat ook in termijnen.

Ouderbijdrage
Schoolreis / en of werkweek€ 35,00
Excursies en/of buitenschoolse activiteiten€ 25,00
Overige activiteiten€ 40,00