Ouderraad

We zijn benieuwd naar de mening van onze leerlingen.  Ook vinden we het belangrijk om van u als ouders te horen hoe u over de school denkt. We zijn dan wel een school, maar ook wij kunnen leren en beter worden. En dat willen we graag.

Op een aantal scholen van HPC Rotterdam is er  een ouder­raad. Dat is een groep ouders die actief meepraat en meedenkt over de ontwikkelingen van school. Deze ouders van de ouderraad helpen soms ook bij activiteiten op school, zoals bij een multiculturele dag, of bij het maken van hapjes voor de leerlingen of de buurt. Ook worden zij betrokken bij het plan­nen en organiseren van thema- en/of informatiebijeenkomsten voor andere ouders. Als u als vader of moeder van een van onze leerlingen ook aan de ouderraad wilt deelnemen, kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.