Problemen thuis

Soms is school minder belangrijk, doordat er thuis zorgen of moeilijkheden zijn. Heeft u thuis misschien ook problemen? Dat is heel vervelend, maar niet gek. Het is goed om daarover op school te praten. Wat het ook is. Praten kan bij ons in alle openheid en vol vertrouwen.

We weten hoe moeilijk het kan zijn om contact op te nemen als het thuis minder goed gaat. Ook voor ouders. Maar het is voor allemaal belangrijk dat we hier open over zijn. Zo kunnen we rekening houden met wat er speelt en wellicht meewerken aan een oplossing.

U of uw zoon of dochter kunt altijd contact opnemen met de mentor. Dat kan via e-mail, telefonisch of persoonlijk. (zie voor de gegevens de contactpagina)

Kortom, de schooldeuren staan voor leerlingen en ouders open.
Op ieder moment en voor ieder onderwerp.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als jongeren worden geconfronteerd met huiselijk geweld- en of kindermishandeling zijn scholen sinds 1 juli 2013 verplicht te handelen volgens de “Meldcode Huiselijk geweld”. Doordat scholen handelen volgens de “Meldcode Huiselijk geweld” wordt het voor slachtoffers mogelijk snel ondersteuning te krijgen vanuit de professionele zorg. De “Meldcode Huiselijk geweld” bestaat uit 5 stappen die verplicht doorlopen moeten worden;

Stap 1 In kaart brengen van signalen.
Stap 2 Overleggen met collega’s en eventueel raadplegen van het Advies- en  Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het  Steunpunt Huiselijk Geweld ‘veilig thuis’.
Stap 3 Gesprek met de betrokkenen
Stap 4 Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuisraadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1  januari 2019).
Stap 5 Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):
* Is melden noodzakelijk?
* Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Indien bij het doorlopen van de meldcode blijkt dat er een vermoeden/ of sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt een (pre)signaal afgegeven of melding gedaan in het signaleringssysteem van SISA.  (Kijk op www.sisa.rotterdam.nl voor meer informatie)

MELDCODE Huiselijk geweld HPC Rotterdam