Lesrooster

Het rooster vertelt jou welke lessen je op een dag hebt en welke vakken je krijgt. Je hebt geen tussenuren op HPC Rotterdam.

Valt een les een keer uit, dan proberen we een andere docent voor die les in te zetten. Daarmee verkleinen we de kans op uitval.

Basisrooster
Aan het begin van het schooljaar krijg je je lesrooster. Dit noemen we het basisrooster en dat blijft het hele schooljaar zoveel mogelijk hetzelfde. Soms wijzigt er toch wat, bijvoorbeeld als je intern stage gaat lopen. We proberen alle wijzigingen zoveel mogelijk binnen het rooster te plannen, zodat je schooltijden hetzelfde blijven.

De wijzigingen en bijzonderheden staan ook altijd op de website.