Jouw leerdoelen

Op school werk je op jouw eigen niveau aan je leerdoelen. Daarom maken we hier samen een programma voor. Dat doen we op twee manieren. Je maakt een plan voor waar je wilt staan als je klaar bent met school (dit noem je een OPP, Ontwikkelingsperspectiefplan) en hoe je daar gaat komen (dit noem je een IOP, Individueel Ontwikkelplan). Jouw mentor, docenten en begeleiders helpen je om de eindstreep goed te behalen.

Jouw einddoel
Zodra je bij ons op school komt, wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor je gemaakt.  In dit plan staan alle belangrijke gegevens van jou in één document. Dit plan vertelt ook waar je nu staat en wat we denken dat je kunt bereiken als je klaar bent met school. Jouw einddoel wordt het uitstroomprofiel genoemd. Het plan bespreken we met jou en je ouders/verzorgers. Ieder schooljaar wordt het plan aangevuld door jouw mentor en docenten. Als het nodig is, stellen we jouw plan in overleg bij.

Individueel Ontwikkelplan
Samen met je mentor maak je jouw Individueel Ontwikkelplan (IOP). Je bespreekt met je mentor wat je wilt leren en hoe je dat gaat aanpakken. Je Individueel Ontwikkelplan geeft je een overzicht van jouw leerdoelen en helpt jou om je te ontwikkelen. Soms kan het gebeuren dat je sneller aan je leerdoelen werkt of dat zaken veranderen. Daarom bekijken we minstens drie keer per jaar jouw IOP, samen met jou en je ouders/verzorgers. Tussendoor passen jouw mentor, je docenten, je jobcoach en jijzelf jouw plan ook aan. Zo weet je zelf hoe ver je bent en kunnen we je op school extra helpen waar jij dat nodig hebt. Met jouw plan werk je steeds op niveau aan je doelen. Er wordt bij het maken van het plan rekening gehouden met je passies, talenten, interesses, mogelijkheden en behoeften.