Locaties

HPC Rotterdam bestaat uit drie locaties: twee locaties op Rotterdam-Zuid en één locatie in het centrum van Rotterdam. Per school gelden soms afwijkende regels en afspraken.