HPC Charlois

HPC Charlois is een kleine school in Oud Charlois. Met 190 leerlingen op school kent iedereen elkaar en voelt iedereen zich snel thuis. Elke klas heeft een eigen mentor die jou goed leert kennen. Dat vinden we belangrijk, want zo kunnen we ons onderwijs goed afstemmen op wat bij jou past. Als je vooral goed leert door lekker aan de slag te gaan en bezig te zijn, kun je bij ons de praktische leerroute volgen. Wanneer je het fijn vindt om wat vaker uit een boek te leren, is er ook een theoretische route. Samen gaan we op zoek naar wat jij goed kan en wat je leuk vindt om te doen. Dit doen we op school in de lessen, maar ook bij extra activiteiten zoals uitjes, excursies en workshops die elke week worden georganiseerd op school. Wij weten namelijk dat er heel veel manieren zijn waarop je kunt leren en samen met jou gaan we op zoek naar de manier die het beste bij jou past. Zo willen we het beste uit jou halen en je voorbereiden op een geweldige toekomst.

Eigen leerroute
In alle klassen volgen alle leerlingen onderwijs op hun eigen niveau voor Nederlands, Engels en rekenen. In leerjaar 1 is een groot deel van het programma voor alle leerlingen hetzelfde. In dit leerjaar gaan we samen met jou op zoek naar hoe jij het beste leert. Wanneer je het meest leert van zelf dingen doen, meemaken en ervaren, ga je na klas 1 de pro-praktische leerroute volgen. Je krijgt dan meer lessen waarbij je actief bezig bent en er is meer tijd voor stage. Ook is er een leerroute voor leerlingen die met meer persoonlijke aandacht van de leerkracht het beste uit zichzelf kunnen halen: de pro-extra route. En als het bij jou meer pas om uit een boek te leren, past de theoretische route het best bij je. Je krijgt dan meer lessen Nederlands en rekenen en je maakt meer toetsen. Een aantal leerlingen kan na de theoretische route doorstromen naar het entreetraject.

Je zit zes jaar bij ons op school en natuurlijk blijven we ieder jaar opnieuw kijken naar wat het beste bij jou past. Je kunt dus ieder leerjaar van route wisselen. Zo zorgen we ervoor dat jij klaar bent voor de volgende stap wanneer je onze school verlaat.

Create Yourself!
Wanneer je in leerjaar 1 zit, weet je soms nog niet helemaal wat bij je past en wat je leuk vindt. Dat is logisch, want er is heel veel wat je kunt doen. Daarom helpen we je op HPC Charlois graag bij het ontdekken van jezelf: waar ben je goed in, waar wil je beter in worden en wat kun je met deze kwaliteiten? Hiervoor bieden wij veel leuke lessen en workshops aan. Zo ontdek je misschien wel dat je heel erg van bewegen houdt bij de workshop dansen of voetbal. Dan weet je dat je later werk kunt doen waarin je de vrijheid hebt om te bewegen en dus niet de hele dag stilzit. Of ontdek je tijdens mode dat je heel graag dingen wilt maken? Dan zoeken we naar een baan waar je dit later in toe kunt passen. Zo werken we er samen aan dat jij weet wie je bent en wat je goed kan!

Stage
Een belangrijk deel van het onderwijs op HPC Charlois is de stage. Je begint met stagelopen in leerjaar 1 in de school zelf. Zo leer je wat belangrijk is op een stageplek en waar je op moet letten. In leerjaar 2 ga je voor het eerst een stage doen buiten school. Dat is natuurlijk heel erg spannend, dus we zoeken samen naar een plek waar jij je prettig voelt. Misschien ga je wel stagelopen op je oude basisschool? Vanaf leerjaar 3 wordt het allemaal steeds serieuzer. We gaan je voorbereiden op het maken van de juiste keuzes voor jouw latere werk.

In leerjaar 3 doe je stages die passen bij het werk dat jij later wilt gaan doen. Natuurlijk kun je dit uitproberen in verschillende stages, want soms lijkt iets vooraf heel leuk maar blijkt het later toch niet aan te sluiten bij je verwachtingen. Jouw jobcoach op school voert hierover gesprekken met jou en helpt je om je stage goed te doen. Aan het einde van leerjaar 3 weet je in welke richting je later wilt gaan werken.

In leerjaar 4 kun je meer ervaring opdoen in deze richting bij stagebedrijven. Met sommige van deze bedrijven hebben we een samenwerking waarbij je ook lessen gaat volgen binnen het bedrijf. Deze samenwerking noemen we een TOP Academie. Als je goed je best doet, kun je in dit jaar belangrijke diploma’s halen voor in het werkveld.

In leerjaar 5 loop je stage bij een bedrijf waar je na school zou kunnen blijven werken als alles goed gaat. Leerlingen die bij een TOP Academie stage lopen, doen dit ook in het vijfde leerjaar. Jouw jobcoach helpt je bij het zoeken van een mooie stage én bij het vinden van een mooie baan. Hij of zij bespreekt alles met jou en je werkgever en regelt ook dat jij een goed contract kan krijgen.

Wij pakken pesten aan
Op HPC Charlois vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt en dat de school ook een beetje je thuis is. Daarom pakken wij pesten goed aan en zorgen we dat het snel stopt als het gebeurt. Onze leerlingen en ouders/verzorgers geven aan dat zij HPC Charlois een fijne en veilige plek vinden en daar zijn we trots op! Ieder jaar onderzoeken we wat leerlingen en ouders vinden van de veiligheid op school door enquêtes in te laten vullen. Natuurlijk kunnen ouders en leerlingen ook altijd contact opnemen met de mentor of de directie wanneer er iets speelt. Als jij of je ouders/verzorgers ons anti-pestprotocol wil lezen, kun je dit opvragen bij je mentor of bij de directie.

Lestijden
Op HPC Charlois start en eindig je elke dag met je mentor. Zo heeft je mentor elke dag contact met jou en kan hij of zij goed voor je klaarstaan.

In deze tabel zie je de lestijden voor het schooljaar 2023-2024:

Maandag – woensdag – vrijdag

Dinsdag-donderdag

1e uur 08:30 – 08:45 uur 1e uur 08:30 – 08:45 uur
2e uur 08:45 – 09:25 uur 2e uur 08:45 – 09:25 uur
3e uur 09:25 – 10:05 uur 3e uur 09:25 – 10:05 uur
Pauze 10:05 – 10:25 uur Pauze 10:05 – 10:25 uur
4e uur 10:25 – 11:05 uur 4e uur 10:25 – 11:05 uur
5e uur 11:05 – 11:45 uur 5e uur 11:05 – 11:45 uur
6e uur 11:45 – 12:25 uur 6e uur 11:45 – 12:25 uur
7e uur 12:25 – 13:05 uur 7e uur 12:25 – 13:05 uur
Pauze 13:05 – 13:35 uur Pauze 13:05 – 13:35 uur
8e uur 13:35 – 14:15 uur 8e uur 13:35 – 14:15 uur
9e uur 14:15 – 14:55 uur 9e uur        14:15 – 14:30 uur
10e uur 14:55 – 15:10 uur


Leerlingenraad
Uit elke leerjaar worden er meerdere leerlingen gekozen door hun klasgenoten om mee te denken over van alles en nog wat in de leerlingenraad. Zo bepalen zij bijvoorbeeld waar de schoolreis heen gaat of wat het thema is van het volgende schoolfeest. Ook worden er serieuze zaken besproken, zoals wat er in de lessen moet gebeuren. We vinden het heel belangrijk om te weten wat onze leerlingen van de school vinden en wat zij willen.

Gezonde school!
Wij zijn een gezonde school en in onze kantine hangt de Gouden Schoolkantine schaal. Nog iets waar we heel trots op zijn. We leren onze leerlingen hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen en gezonde keuzes kunnen maken. Je leert hoe je een gezonde maaltijd kookt, hoe je je lichaam gezond houdt door goed te bewegen en wat je kunt doen om niet ziek te worden. Hier wordt nog verder op ingegaan tijdens gym, koken, zelfzorg, mentorlessen en allerlei workshops.

Diploma Praktijkonderwijs & Entreetraject
Wanneer je in leerjaar 4 zit, zullen we je voorbereiden op het verlaten van onze school. Ga je van school met een diploma om te werken of ga je verder leren? In leerjaar 1 t/m 3 hebben we samen met jou ontdekt wat je goed kunt en wat je leuk vindt. De volgende stap is dan dus geen verrassing meer.

In leerjaar 5 behaal je je diploma als alles goed is gegaan. Met het diploma Praktijkonderwijs kun je aan je toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal kunt. Als je na HPC verder gaat leren, kun je bij ons op school een Entreetraject (mbo 1) volgen. Ook na het Entreetraject helpen wij je bij de volgende stap en samen zoeken we een passende vervolgopleiding.

Na HPC…
In leerjaar 5 zoeken we samen met jou naar een baan die bij je past. Op je stageplek pas je alle kennis toe die je in de afgelopen jaren hebt geleerd. Als alles goed gaat, kun je binnen dit bedrijf uitstromen naar werk. Natuurlijk helpt HPC je hierbij, zodat alles goed verloopt en je een mooi contract krijgt. HPC blijft contact met jou houden nadat je onze school hebt verlaten. Je blijft altijd welkom en als we je ergens bij kunnen helpen, doen we dat graag. Ook als het even wat minder met je gaat.

Kwaliteitszorg
Op HPC Charlois werken we er hard aan om ons onderwijs en pedagogisch klimaat steeds sterker te maken. Hiervoor gebruiken we diverse instrumenten zoals de PROZO tevredenheidsonderzoeken. Leerlingen, ouders, stagebedrijven en de medewerkers van HPC Charlois worden uitgenodigd om hun mening te geven over de school. De uitslagen worden gebruikt om plannen te maken voor het steeds sterker maken van de school.

Uitstroom en doorstroom
Om de resultaten van het onderwijsleerproces inzichtelijk te maken, worden de uitstroom- en doorstroomgegevens van HPC Charlois nauwkeurig geregistreerd. De uitstroompercentages waren in het schooljaar 2021-2022 als volgt:

Onderwijsprogramma onderbouw
Voor alle onderbouwleerlingen is een programma van onderwijs opgesteld. Op HPC Charlois wordt constant gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van onderwijsprogramma’s voor de leerlingen. Hiervoor bestaan diverse werkgroepen. Binnen deze werkgroepen werken docenten en onderwijsassistenten van diverse richtingen samen aan de programma’s. Hiermee zorgen we voor afstemming onderling en is vakoverstijgend werken gewaarborgd.

Veiligheid op HPC Charlois
In het pestprotocol van HPC Charlois staat welke procedure de school doorloopt als er een pestgeval is in de school. Wanneer één of meer leerlingen één of meerdere klasgenoten telkens weer psychisch of fysiek mishandelen, spreken we van pesten. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de (zwijgende) middengroep, de docent(en) en de ouders. In het pestprotocol van HPC Charlois is de procedure in te zien.

Naast het pestprotocol besteedt HPC Charlois veel aandacht aan sociale veiligheid. Deze wordt gemonitord met behulp van diverse platformen en tools. Bij het waarborgen van de sociale veiligheid worden diverse programma’s en middelen ingezet, zoals Goldstein, sociale vaardigheidslessen en lessen in het gebruik van social media. Daarnaast is binnen de programma’s van alle vakken structureel aandacht voor samenwerken en reflectie van de leerlingen. Ouders en leerlingen worden gevraagd om leerling- en ouderenquêtes via de PROZO en de LVL in te vullen om te monitoren hoe veilig zij zich voelen. Daarnaast hanteert de school een RI&E (Risico Inventarisatie Evaluatie). Hierdoor worden risicovolle situaties op voorhand geconstateerd en voorkomen.

Leer de leerlingen nooit om niet boos te zijn, maar leer ze hoe met boosheid om te gaan

Onderwijstijd
Scholen voor praktijkonderwijs moeten minimaal 1000 klokuren onderwijs verzorgen aan ieder leerjaar. Hieronder is te zien hoeveel klokuren onderwijs HPC Charlois in schooljaar 2022-2023 heeft verzorgd.

De gemaakte klokuren in schooljaar 2022-2023:

Gegevensverzameling
De school verwerkt gegevens die ouders en opvoeders verstrekken aan school, net als de toets- en testgegevens, om drie redenen:

Kwaliteitszorg
HPC Charlois wil de leerlingen begeleiden naar een baan die het best bij hen past en het meest recht doet aan hun talenten.

Via Kwaliteitszorg wil HPC Charlois bereiken dat goede dingen nog beter worden. Hiervoor is feedback van zowel leerlingen en ouders als de input van medewerkers nodig. Vandaar dat er met regelmaat evaluatieonderzoeken worden gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken worden verbeterplannen opgesteld. Daarnaast wordt intern met de PDCA-cyclus gewerkt en wordt dus regelmatig geëvalueerd en worden op basis daarvan verbeteracties ingezet.

Onze cijfers van zowel ouders, leerlingen als medewerkers zijn gemiddeld goed. Prettig is dat ouders en leerlingen positief over de school zijn volgens de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die elk jaar worden afgenomen.

In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie wordt gekeken naar de volgende indicatoren:

  1. Schoolgebouw;
  2. Toezicht;
  3. Schoolcultuur;
  4. Missie;
  5. Docentengedrag;
  6. Begeleiding;
  7. Veiligheid;
  8. Informatie;
  9. Contact met ouders;
  10. Omgaan met elkaar.