Diploma

En dan zit je opeens in de eindfase! Aan het einde van het laatste leerjaar kun jij jouw schoolcarrière afsluiten met het diploma Praktijkonderwijs. Je kunt daarna echt aan het werk of misschien wel gaan doorleren. De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs werken. Slechts een klein aantal van onze leerlingen gaat het entreetraject volgen.

De meeste leerlingen gaan na het behalen van het diploma Praktijkonderwijs werken.

Eindfase
In deze laatste fase op school bekijken we nog eens goed waar jouw beste kansen liggen. Dit gebeurt in overleg met onder andere je mentor, de ondersteuningscoördinator, de teamleider, de schoolmaatschappelijk werker van MEE Rotterdam, het Jongerenloket en eventueel ook met vertegenwoordigers van het mbo. Indien nodig kan het UWV of het WSPR (WerkgeversServicepunt Rijnmond) hierbij worden betrokken. Dit overleg noemen we het ketenoverleg. Ook bespreken we daarin hoe we je het beste kunnen helpen om een goede vervolgplek te vinden.

Klaar! 
Natuurlijk zijn we trots op je als je onze school verlaat en je kunt starten met een toffe baan of misschien gaat doorleren! Er is aan het eind van dat laatste schooljaar een feestelijke uitreiking van je diploma Praktijkonderwijs. Ook alle andere diploma’s en (branche)certificaten die jij hebt behaald, worden dan overhandigd.

Daarna houden we nog twee jaar contact met je om te kijken hoe het met je gaat. Als we je dan nog bij iets kunnen helpen, doen we dat natuurlijk met plezier.

Als je klaar bent met school mag je nog altijd bij ons binnenlopen. Het maakt niet uit hoelang je van school bent. Je blijft oud-leerling van HPC Rotterdam en wij blijven geïnteresseerd in hoe het met jou gaat.