Training & theorie

Om ergens te kunnen werken, moet je van alles leren. Wij weten precies wat; dat staat in ons onderwijsprogramma. Samen met jou bekijken we steeds weer wat jij al weet en kan en wat je nog kunt leren. Zo stemmen we de lessen zo goed mogelijk op jouw niveau af. Dat zetten we samen in jouw individueel ontwikkelplan (IOP) en ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarbij houden we rekening met jouw interesses, maar ook met wat in de maatschappij en op de arbeidsmarkt belangrijk is.

Training
Voordat je bij een bedrijf gaat werken, moet je weten wat er van je wordt verwacht, welke regels en afspraken er gelden, hoe je jouw werkzaamheden op een goede manier kunt uitvoeren en wat er nodig is voor een goede samenwerking. Dat leer je op school. Hoe kom je voor jezelf op en ga je met tegenvallers om? Dat leer je vooral bij trainingen en lessen die over gevoelens gaan. Zo zijn er lessen in sociale vaardigheden, anti-pestlessen en verschillende andere trainingen.

Met speciale trainingen werk je aan je zelfvertrouwen.

Theorie
Naast de lessen in de praktijk, heb je ook theorielessen. We gaan dan aan de slag met lezen, schrijven, luisteren en spreken. Op school hebben we een aantal vaste theo­rievakken zoals je dat ook op de basisschool hebt gehad. Dit zijn Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap, cultuur & maatschappij en ICT. Daarnaast krijg je ook andere vakken waarin minder of geen theorie wordt behandeld, zoals sociale vaardigheden en beeldende vorming.