Leerlingenraad

School is er voor de leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk dat de leerlingen betrokken worden bij alles wat op school speelt. Jij weet als leerling heel goed wat je nodig hebt of wat beter kan. Als je ideeën of wensen hebt, kun je die natuurlijk altijd aan je mentor vertellen.

Je kunt ook actief over zulke zaken meedenken, praten en meebeslissen in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen, waarin alle klassen zijn vertegenwoordigd. Zij denken samen met een docent mee over alles wat met school te maken heeft. Zij helpen bijvoorbeeld bij het opzetten van een schoolfeest voor de drie praktijkscholen in een gave discotheek, maar denken ook mee over de verkoop van lekkere en gezonde spullen in de kantine. Schoolregels, wensen en klachten van medeleerlingen worden ook door de leerlingenraad behandeld. Leerlingen in de leerlingenraad worden dus bij veel beslissingen betrokken en kunnen advies geven aan de schoolleiding en de docenten. Als je ook in de leerlingenraad wilt, kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar de locatiedirecteur of teamleider van je school. Je kunt dit natuurlijk ook aangeven bij je mentor.