Contact met ouders

Het voortgezet onderwijs is heel anders dan het basisonderwijs. De leerling krijgt een veel grotere verantwoordelijkheid voor zijn of haar schoolloopbaan. U als ouder bent zeer belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. In het belang van het succes op school is het daarom nodig dat we ook een goede relatie met ouders krijgen en houden. Daar doen we op verschillende manieren ons best voor.

Huisbezoek en gesprekken op school
De mentor komt tijdens het schooljaar minimaal één keer op huisbezoek. Op die manier leert de mentor de leerling en u als ouders ook in de eigen omgeving kennen. Daarnaast worden ouders een aantal keer per jaar op school uitgenodigd om samen met de leerling en de mentor te bespreken hoe het op school gaat.

Verder organiseren we regelmatig spreekuren en informatieochtenden en -avonden voor ouders. Als uw kind tijdens een les bijvoorbeeld een presentatie geeft, mogen ouders zo nu en dan ook komen luisteren. De prestaties van de leerling staan altijd in Magister, zodat u kunt zien hoe het gaat.