Medezeggenschapsraad

HPC Centrum, HPC Charlois en HPC Zuidwijk hebben samen één medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad geeft advies aan de schoolleiding. Onderwerpen die bijvoorbeeld in de MR besproken worden,  zijn:

De schoolleiding heeft bij een belangrijke verandering op school de instemming van de medezeggenschapsraad nodig, anders kan de verandering niet plaatsvinden. Als uw zoon of dochter een leerling van onze school is, kunt u ook plaatsnemen in de medezeggenschapsraad. Als u hier interesse in heeft, kunt u een e-mail sturen naar de directie van de betreffende locatie. De directie van de locatie geeft dit dan door aan de voorzitter van de medezeggenschapsraad, die vervolgens contact met u opneemt.