Schoolgids 2022 – 2023

Het Praktijkcollege Rotterdam, afgekort HPC Rotterdam, bestaat uit drie scholen voor praktijkonderwijs:

Het Praktijkcollege Zuidwijk

Het Praktijkcollege Charlois

Het Praktijkcollege Centrum

Het algemene deel in deze schoolgids geldt voor de drie scholen van HPC Rotterdam.
Onder het tabblad locaties staat informatie over de individuele scholen.