Privacy & veiligheid

Je telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens geven we niet zomaar door aan anderen. Daarvoor vragen we eerst jouw toestemming. Ook de telefoonnummers van je ouders en het personeel op school geven we niet zonder toestemming door. Als het nodig is om gegevens van jou aan mensen buiten de school door te geven, vragen we daarvoor altijd eerst schriftelijk toestemming aan je ouders.

Foto- en filmopnames
Voor onze website, schoolgids, nieuwsbrieven en brochures worden tijdens het schooljaar soms foto- en filmopnames gemaakt. Deze opnames zullen alleen met schriftelijke toestemming van jou en je ouders worden gebruikt. Wanneer je je op één van onze scholen komt inschrijven, teken je met je ouders een verklaring waarin staat of je wel of niet op de foto of video wilt. Hier wordt op school vervolgens rekening mee gehouden.

Social media
Binnen onze school gaan we netjes en respectvol met elkaar om. Iemand kwetsen keuren we af. Ook op social media, zoals op Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en WhatsApp, gedraag je je netjes en respectvol zodat iedereen met plezier naar school kan blijven komen.

Schoolveiligheidsplan
Alle scholen van HPC Rotterdam hebben een duidelijk veiligheidsbeleid. In het veiligheidsplan staan alle aspecten beschreven die te maken hebben met de sociale, psychische en fysieke veiligheid van onze leerlingen. Elke locatie heeft een medewerker die verantwoordelijk is voor en actief bezig is met het veiligheidsbeleid. Het interne ondersteuningsteam heeft samen met de mentoren een centrale rol binnen de school. 

Het schoolveiligheidsplan is samen met de gemeente, de politie en Bureau Leerplicht opgesteld en ligt bij de schoolleiding. Een aantal van onze medewerkers hebben een diploma BHV en EHBO. Zij weten wat er moet gebeuren als zich op school iets ernstigs voordoet. Ook worden de schoolgebouwen regelmatig door de brandweer gecontroleerd op brandveiligheid en houden we elk jaar een ontruimingsoefening.