Problemen thuis

Soms is school minder belangrijk, doordat er thuis zorgen of moeilijkheden zijn. Heeft u thuis misschien ook problemen? Het is goed om daarover op school te praten, hoe moeilijk dit soms ook is. Praten kan bij ons in alle openheid en vol vertrouwen.

We weten hoe moeilijk het kan zijn om contact op te nemen als het thuis minder goed gaat. Het is voor alle partijen echter belangrijk dat we hier open over zijn. Zo kunnen we rekening houden met wat er speelt en wellicht meewerken aan of meedenken over een oplossing.

Zowel u als uw zoon of dochter kunnen altijd contact opnemen met de mentor, het ondersteuningsteam of met de directie. Dat kan via e-mail, telefonisch of persoonlijk (zie voor de gegevens de contactpagina).

Kortom, de schooldeuren staan voor leerlingen en ouders open.
Op ieder moment en voor ieder onderwerp.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als jongeren worden geconfronteerd met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, zijn scholen sinds 1 juli 2013 verplicht te handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld. Doordat scholen handelen volgens de meldcode, wordt het voor slachtoffers mogelijk snel ondersteuning te krijgen vanuit de professionele zorg. De meldcode is sinds 1 januari 2019 aangepast. De meldcode Huiselijk geweld bestaat uit vijf stappen die verplicht doorlopen moeten worden:

Stap 1 Signalen in kaart brengen.
Stap 2 Overleg met een collega en eventueel Veilig Thuis raadplegen.
Stap 3 Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4 Wegen van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling, waarbij twee vragen worden gesteld:

·         Is er op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

·         Is er een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5 Er worden twee beslissingen gemaakt:

·         Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

·         Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als een professional in staat is om effectieve en passende hulp te bieden of organiseren, de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp en de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulpverlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Indien bij het doorlopen van de meldcode blijkt dat er een vermoeden of sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt een (pre)signaal afgegeven in het signaleringssysteem van SISA (kijk op www.sisa.rotterdam.nl voor meer informatie).

Meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld is terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.