Schoolreglement

Om zo goed mogelijk te kunnen leren en presteren, is het nodig dat jij, je ouders en alle medewerkers van school in een prettige omgeving met elkaar om kunnen gaan. Hieronder lees je hoe we er voor zorgen dat we een fijne en veilige sfeer behouden.

Schoolreglement
Op school gelden afspraken en daar moeten we ons allemaal aan houden. Zo zorgen we ervoor dat de school voor iedereen een fijne plek is en blijft. Alle afspraken staan in het schoolreglement. Als je wilt, kun je dat reglement bij de schoolleiding opvragen. De belangrijkste afspraken staan ook verspreid in deze gids beschreven en je mentor bespreekt ze met jou en jouw klasgenoten.

Schoolcultuur
Wij vinden het belangrijk dat jij straks een zelfstandig en actief persoon bent die respectvol omgaat met anderen. Daarom leer je bij ons op school luisteren naar anderen, je mening geven, normen en waarden bepalen en leer je de democratische regels van de maatschappij te begrijpen. Dat leer je niet alleen in speciale lessen; het komt overal op school steeds weer naar voren.

Rechten en plichten
Wij werken hard om ervoor te zorgen dat ons onderwijs een hoge kwaliteit heeft. Daar heb je als leerling ook recht op; dat staat in de wet. Als leerling van onze school moet je zelf natuurlijk ook het één en ander doen. Dat zijn plichten. Eén van die plichten is dat je respect toont voor anderen. Dat vinden we heel belangrijk, daarom besteden we daar binnen en buiten de lessen veel aandacht aan. Goede omgangsvormen horen bij respect en zijn heel belangrijk voor als je later gaat werken bij een bedrijf of organisatie.
Welke rechten en plichten je als leerling precies hebt, staat in het leerlingenstatuut. Alle regels van dit leerlingenstatuut hebben we op school. Jij en je ouders kunnen dit op school lezen of op de website van onze scholen.

Sportkleding
Het is verplicht om tijdens de gymlessen geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen. Iedere leerling wordt verwacht schone gymkleding (broekje, shirt en binnensportschoenen met witte zolen) bij zich te hebben voor de gymles. Als je geen juiste spullen bij je hebt, word je hier op aangesproken.