Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent dat leerlingen zoveel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan, ook als ze extra hulp nodig hebben. Pas als alles er aan is gedaan en het toch niet goed lukt op school kan een leerling verwezen worden naar het speciaal onderwijs.

Zorgplicht
Passend onderwijs betekent dat alle scholen in Nederland zorgplicht hebben voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. HPC Rotterdam heeft ook zorgplicht. Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, dat Koers VO heet.

Ondersteuning
Als jij een leerling bent die extra ondersteuning nodig heeft, kun je bij ons terecht. Wij kunnen bijvoorbeeld ons lesmateriaal voor je aanpassen. Welke extra ondersteuning je bij ons op school nog meer kunt krijgen, staat beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Je kunt dat profiel op school en op de schoolsite lezen. De zaken waarbij jij extra ondersteuning nodig hebt, staan verwerkt in je OPP en IOP. Zo weten alle medewerkers van de school waar jij extra hulp bij nodig hebt en hoe zij dit het beste kunnen doen. Jouw mentor is het eerste aanspreekpunt op school. Zodra jouw mentor denkt dat er gespecialiseerde hulp nodig is om jou goed te kunnen begeleiden, zal hij of zij het interne ondersteuningsteam inschakelen. In dit team zitten verschillende mensen die veel kennis hebben over allerlei hulpvragen.

Overstappen
Wanneer het intern ondersteuningsteam concludeert dat het voor jou en jouw ontwikkeling beter is om naar een speciale school te gaan, vragen wij in samenspraak met je ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring voor een dergelijke school aan en gaan we met Koers VO op zoek naar een plek die goed bij jou past. Natuurlijk doen we alles in overleg met jou en jouw ouders/verzorgers. Tot de tijd dat er een passende plek is gevonden, blijven wij verantwoordelijk voor jou. We denken samen na over een passende, tijdelijke oplossing als dit nodig is. Zodra er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven en er plek is op een andere school, kun je van onze school overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze andere school neemt dan de zorgplicht van ons over.

Ouders
Uiteraard ondersteunen we ook je ouders/verzorgers. Een goede relatie tussen je ouders/verzorgers en school is onmisbaar om passend onderwijs voor jou te realiseren. We zullen je ouders daarom steeds zo goed mogelijk informeren en betrekken bij alle gesprekken die we voeren over je toekomst. We willen het allerbeste voor jou, dus ook voor je ouders/verzorgers.

Meer informatie over passend onderwijs is verkrijgbaar via:
Onderwijszorgloket Koers VO
010 484 25 76
info@onderwijszorgloket-koersvo.nl
www.koersvo.nl