Afwezigheid & verzuimbeleid

Misschien ben je een keer ziek, moet je een keer naar de tandarts of kun je niet naar je stage. Hieronder lees je de afspraken over wat jij en jouw ouders of verzorgers moeten doen en wat wij zullen doen. Dit is vastgelegd in ons verzuimbeleid.

Naar de doker, ziek of blessure
Als je niet op tijd op school kunt zijn doordat je een medisch bezoek hebt, moet je dat van te voren aan school doorgeven. Een medisch bezoek is als je een afspraak hebt bij bijvoorbeeld de huisarts, de tandarts, de orthodontist of in het ziekenhuis. Dit is wat jij en je ouders of verzorgers moeten doen:

Als je niet op school komt en we niet weten waarom, maken we ons zorgen om je en bellen we je ouders op.

Heb je een blessure en kun je niet gymen? Laat je ouders of je huisarts dan een briefje schrijven. Geblesseerde leerlingen zijn wel altijd bij de gymles aanwezig, behalve als de gymnastiekdocent tegen je heeft gezegd dat dat niet hoeft.

Te laat
Als je een keer te laat op school komt, ga je eerst naar de receptie. Daar haal je een te-laat-briefje. Daarmee kun je alsnog naar je les. Wanneer je van tevoren weet dat je niet op tijd op school of op stage kunt zijn, moeten je ouders/verzorgers dit aan school doorgeven. Als je op die dag stage loopt, moet jij zelf je stagebedrijf op de hoogte stellen dat je later aanwezig bent.

Wij nemen contact op met je ouders/verzorgers als je regelmatig te laat komt. Er kunnen dan maatregelen volgen, zoals het inhalen van de gemiste tijd. Als je te vaak te laat komt, moeten wij hier een melding van maken bij Leerplicht. De Leerplicht van de gemeente Rotterdam doet ook aanwezigheidscontroles op school.

Spijbelen
Wij houden bij of je wel of niet aanwezig bent op school en op je stageplek. Dat moeten we doen volgens de Leerplichtwet, anders krijgen wij straf. Daarom hebben we een bericht van je ouders nodig als je niet naar school of naar stage kunt komen. Als je afwezig bent zonder dat je ouders iets hebben laten weten, zijn wij wettelijk verplicht om dat te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO geeft deze melding door aan Bureau Leerplicht van de gemeente waarin jij woont. In Magister registreren we je afwezigheid. Jij en je ouders/verzorgers kunnen jouw afwezigheid bekijken in Magister.

Melding bij de leerplichtambtenaar
Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar. Dat is iemand die controleert of de leerlingen en de school zich aan de Leerplichtwet houden. We moeten het bij de leerplichtambtenaar melden als je:

Ook als we ons op school zorgen maken over je afwezigheid, zonder dat de hierboven genoemde regels worden overtreden, moeten we dat melden.