Zorgadviesteam

Misschien heb je wat meer zorg en hulp nodig bij het leren of bij persoonlijke zaken. Dat kan voor een korte periode zijn of voor zolang als dat je bij ons op school zit. In een periode dat je het moeilijk hebt, kijken we of we dit met de mentor of het intern ondersteuningsteam van school kunnen oplossen. Als dit niet lukt, schakelen we het Zorgadviesteam (ZAT) in. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je regelmatig vecht, vaak spijbelt of veel ziek bent.

Zorgadviesteam (extern ondersteuningsteam)
Wij kunnen de hulp inschakelen van een netwerk van deskundigen, die samen het Zorgadviesteam (ZAT) vormen. Naast de mensen van het ondersteuningsteam bestaat het ZAT uit de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de wijkagent en andere hulpverlenende instanties. Voordat we met het ZAT in gesprek gaan, vragen we jou en je ouders/verzorgers schriftelijk toestemming om voor jou advies aan het ZAT te vragen. Zodra we die toestemming hebben, bespreken we met de ZAT-deskundigen wat er gedaan moet worden om je te helpen en wie dat het beste kan doen. Daar is een speciaal protocol voor wat je kunt vinden op de website van de school.