Ondersteuning

Het kan zijn dat je ergens speciale hulp of begeleiding bij nodig hebt die je mentor niet kan bieden. Jouw mentor bespreekt dit dan met het intern ondersteuningsteam van de school.

Het intern ondersteuningsteam bestaat uit:

Het intern ondersteuningsteam komt elke week bij elkaar voor een schoolondersteuningsoverleg (SOT). In dat overleg worden de leerlingen besproken die extra hulp nodig hebben en wordt bekeken hoe dit het beste geregeld kan worden. Soms kan die hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat het soms beter is om naar een hulpverlener buiten de school te gaan.

Elke locatie heeft een ondersteuningsplan. Dit is ter inzage aanwezig op de locaties. Indien jij of je ouders het ondersteuningsplan in willen zien, kunnen jullie een verzoek per e-mail sturen. Het ondersteuningsplan wordt dan per mail toegestuurd. Het ondersteuningsplan van HPC Rotterdam is gebaseerd op het ondersteuningsplan van LMC Rotterdam.