Stage

Als je de lessen op school volgt, ben je aan het leren en word je steeds wat wijzer. Daarnaast is ervaring in de praktijk ook erg belangrijk om uiteindelijk aan het werk te kunnen. Deze ervaring doe je op tijdens jouw stages. Op de stageplekken ga je wat je op school hebt geleerd in het ‘echt’ doen. Je ervaart dan zelf of je het werk ook echt leuk vindt. Zo niet, dan gaan we in overleg een andere stageplaats zoeken.

Jobcoach
De jobcoach helpt je bij jouw stage. Hij/zij zoekt samen met jou welke stage bij jou past en voert gesprekken met jou en je begeleider op de stageplek. Als jouw ouders een goede stageplaats weten, mogen zij dit ook doorgeven aan school. De jobcoach checkt altijd of jij de juiste begeleiding kunt krijgen op de stageplek. Zo zorgen we er samen voor dat jij zoveel mogelijk kunt leren op je stage. Dit is belangrijk, want alles wat je op je stage leert kun je later gebruiken voor een mooie baan.

Tijdens de stage oefen je in het ‘echt’ wat je op school hebt geleerd.

Interne stage
Je eerste stage loop je op school. Dat noemen we de interne stage. Je gaat bijvoorbeeld de conciërge helpen of werkt mee in de kantine of op de administratie. Zo oefen je in een echte en vertrouwde ­omgeving. Het is fijn om op een plaats te beginnen die je al kent. Met deze ervaring weet je straks ook beter waar je stage wilt lopen.

Voorbereidende externe stage (maatschappelijke stage)
De voorbereidende externe stage, ook wel de maatschappelijke stage genoemd, biedt jou de mogelijkheid om ervaring op te doen in het stagelopen buiten school. Daarnaast lever je een bijdrage aan de maatschappij. Je kunt hierbij denken aan stages bij andere scholen, zorg- en welzijnscentra, buurthuizen en activiteiten binnen de wijk.

Externe stage
Als jij er aan toe bent, ga je leren werken in een echt bedrijf. Je gaat dan extern stage lopen in een bedrijf of bij een instelling buiten de school. Wij helpen je daarbij. De jobcoaches zoeken samen met jou een externe stageplaats. Het moet een plek zijn die het beste past bij jouw talenten en passies en ook bij het praktijkvak dat je het meest interesseert. Daarna maken we een plan met doelen waar je tijdens je stage aan gaat werken. Regelmatig bespreek je samen met de mensen van school én het bedrijf hoe het gaat. Zo leer je stapje voor stapje. Ook ga je steeds meer uren stage lopen. Uiteindelijk kun je misschien wel blijven werken op je stageplaats, word je een werknemer in de organisatie en krijg je betaald voor wat je doet.

Goede relatie met bedrijven
We hebben een goede relatie met veel bedrijven. Dat is belangrijk, omdat jij daardoor meer stagemogelijkheden hebt. Ook werken we samen door middel van jongerenakkoorden. Dat zijn samenwerkingen tussen school en bedrijven op het gebied van horeca, detailhandel & logistiek, techniek, facilitair en groen, zodat jij meer kansen hebt op een goede en leuke baan.

Fijne samenwerkingen
Wij willen graag dat je straks na jouw schoolperiode een betaalde baan hebt, waar je met een glimlach naartoe gaat of waar je misschien nog verder gaat leren. Daarom zijn er verschillende TOP Academies opgericht en hebben we verschillende samenwerkingsprojecten. 

De TOP Academies zijn met verschillende bouwbedrijven (bouwtechniek), Binder & Van der Spek (groen), HAGO Zorg binnen het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis (facilitair), Verhage (horeca), De Bijenkorf (detailhandel & horeca), CSU (facilitair), ISS (facilitair & horeca) en SVO (detailhandel & horeca in de Markthal). 

We hebben daarnaast verschillende samenwerkingsprojecten, waaronder met Stedin (technische werkzaamheden bij bedrijven en bij mensen thuis) en met Domino’s (horeca).