Samenwerking

Met de organisaties, overheid, instellingen en bedrijven in de omgeving hebben we goede contacten. Dat is fijn, want de buurt is belangrijk voor ons. Daarom willen wij ook graag iets voor de buurt betekenen. Zo verzorgen leerlingen weleens muzikale optredens in een buurthuis, bijvoorbeeld tijdens een nieuwjaars­receptie.

HPC Rotterdam werkt verder actief samen met KoersVO, het samenwerkingsverband van schoolbesturen in de regio Rotterdam. Naast deelname van diverse leden van het schoolbestuur van LMC Rotterdam en het stafbureau leveren de scholen van HPC Rotterdam mens- en denkkracht aan KoersVO. Tevens maken wij deel uit van FOKOR.

Overige samenwerkingen zijn er met de deelnemers van het Convenant Arbeidstoeleiding Rotterdam, waar wij onder andere de voorzitter aan leveren, de gemeente Rotterdam in het kader van Arbeidstoeleiding, Learn2Work en diverse Jongerakkoorden (TOP Academies).