Ouderraad

We zijn benieuwd naar de mening van onze leerlingen. Ook vinden we het belangrijk om van u als ouders te horen hoe u over de school denkt. We willen graag leren en beter worden.

HPC Rotterdam streeft ernaar om op elke locatie een ouderraad te hebben. Een ouderraad is een groep ouders die actief meepraat en meedenkt over de ontwikkelingen van de school. Deze ouders van de ouderraad helpen soms bij activiteiten op school, zoals bij een multiculturele dag, of bij het maken van hapjes voor de leerlingen of de buurt. Ook worden zij betrokken bij het planĀ­nen en organiseren van thema- en/of informatiebijeenkomsten voor andere ouders. Als u als vader of moeder van een van onze leerlingen ook aan de ouderraad wilt deelnemen, kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.